Afspraken

Privacy / geheimhouding

De psychologen zijn verplicht om een dossier te voeren betreffende de inhoud van de behandeling. Wij gaan met uiterste zorgvuldigheid met uw dossier om. Op alle informatie in uw dossier is het medisch beroepsgeheim van toepassing. Zonder uw toestemming zal dit – behoudens de daarvoor wettelijk bestaande uitzonderingen – in geen enkel geval met derden worden gedeeld.

Na afronding van de behandeling zijn wij zijn verplicht om uw dossier vijftien jaar te bewaren. Hierna wordt uw dossier vernietigd. Indien u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, kunt u hiervoor een verzoek bij uw psycholoog indienen.

Wij gaan er van uit dat u geen bezwaar heeft tegen het (kort) informeren van uw huisarts / verwijzer. Dit doen wij meestal na intake en na afronding. Indien u bezwaar heeft tegen het informeren van uw huisarts / verwijzer dient u ons dit expliciet kenbaar te maken tijdens het intakegesprek.

Privacystatement

Wij hebben een privacystatement dat voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 24-05-18, en dit statement is schriftelijk beschikbaar in onze praktijk.

Annuleren van afspraken

Gemaakte afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur vóór aanvang telefonisch worden afgezegd. Bij een latere afzegging dan wel bij het niet verschijnen op een gemaakte afspraak, kan een bedrag van € 75 bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Klachtenbehandeling

Het bieden van kwalitatief hoogstaande zorg met een grote mate van respect vinden wij zeer belangrijk. Mocht er in onze werkwijze iets zijn waar u niet tevreden over bent, probeer dit dan allereerst met uw eigen psycholoog te bespreken. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht te verhelpen.

Indien het bespreken van uw klacht met uw psycholoog niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, kunt u zich melden bij de klachten- en geschillenregeling waar de betreffende psycholoog bij is aangesloten. Informeer hiernaar bij uw psycholoog.