Hulpvraag en behandeling

Wij geloven in een persoonlijke, betrokken en kundige aanpak van uw klachten. In tegenstelling tot bij grotere praktijken of instellingen, heeft u te maken met één en dezelfde behandelaar, van intake tot afronding van uw behandeling. Een enkele keer verwijzen wij onderling door naar elkaar als dit uw behandeltraject ten goede komt, bijvoorbeeld vanwege de expertise van een specifieke collega. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u.

U kunt bij ons terecht voor de behandeling van de volgende klachten: 

 • Angstklachten (paniek, sociale angst, onzekerheid, specifieke fobieën, moeite met ontspannen, hyperventilatie)
 • Overbelasting / “burn-out”
 • Klachten door ingrijpende of traumatische ervaringen (PTSS / behandeling middels EMDR)
 • Stemmingsklachten (somberheid, moeite met genieten)
 • Rouwverwerking
 • Vragen rondom identiteit en persoonlijkheid
 • Seksuologische problemen
 • Problemen met werk, studie of loopbaan
 • Onverklaarde lichamelijke klachten

Na de intake en het verkennen van uw klachten zal de psycholoog u een voorstel doen om met een bepaalde behandelmethode of een combinatie van behandelmethodes te starten.

Kortdurende behandelingen / basis-ggz

Vaak is een kortdurend traject voldoende om klachten hanteerbaar te maken en de psychologische veerkracht te vergroten. Een kortdurend traject (“basis-ggz”) heeft een omvang van ongeveer tien tot vijftien sessies. Hierbinnen worden klachten van lichte tot matige ernst behandeld. Deze benadering is meestal geschikt voor zogenaamde “enkelvoudige” hulpvragen, zoals lichte tot matige stemmingsklachten, angst- en paniekklachten, overbelasting (“burn-out”) of klachten ten gevolge van een traumatische ervaring. Indien uw klachten na deze periode nog niet voldoende zijn opgeklaard, is uw hulpvraag waarschijnlijk passender binnen een meer langdurig traject, wat ook binnen de praktijk wordt aangeboden.

Psychotherapie / specialistische ggz

Psychotherapie is een geschikte behandelmethode voor klachten die een meer intensieve, langdurige aanpak vereisen. Deze aanpak is passend bij het leren doorbreken van (hardnekkige) negatieve denk- en gedragspatronen. Hierbij wordt op intensieve wijze gewerkt aan het veranderen van dit gedrag en deze denkbeelden, die meestal voortkomen uit het karakter, de identiteit of de persoonlijkheid. In eerste instantie wordt het inzicht, besef en bewustzijn rondom deze patronen vergroot, waarna geïnvesteerd kan worden in duurzame verandering. Meestal is een wat langdurige aanpak hiervoor meer geschikt dan een kortdurend traject.

Behandelmethoden

Binnen de praktijk wordt uitsluitend gebruik gemaakt van zogenaamde “evidence based” behandelmethoden. Dit zijn methoden die op basis van wetenschappelijk onderzoek effectief zijn gebleken. De psychologen beschikken onder andere over:

 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Cliëntgerichte psychotherapie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Interpersoonlijke therapie (IPT)
 • Schema Focused Therapie (SFT)