Psychologen

De psychologenpraktijk is een samenwerkingsverband van drie zelfstandige, vrijgevestigde psychologen die allen voor eigen rekening en risico werken. Alle psychologen zijn universitair opgeleid en hebben zich daarna verder gespecialiseerd middels diverse vervolgopleidingen. De psychologen zijn tevens allemaal opgenomen in het BIG-register van de overheid en beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Dhr. drs. J.M.M. Leunissen
Klinisch psycholoog (BIG-nummer: 09050645625)

Dhr. drs. J. Peters
GZ-psycholoog (BIG-nummer: 59919385325) 
EMDR-therapeut, ACT-therapeut, neuropsycholoog

Dhr. drs. A.G. Wolters
Klinisch psycholoog (BIG-nummer: 9048639225)
Psychotherapeut (BIG-nummer: 49048639216)