Psychologen

Op dit moment zijn de volgende psychologen in het pand werkzaam. Alle psychologen werken voor eigen rekening en risico.

Dhr. drs. J.M.M. Leunissen
Klinisch Psycholoog (BIG-nummer: 09050645625)
Levert specialistische ggz / psychotherapie

Dhr. drs. J. Peters
Gezondheidszorgpsycholoog (BIG-nummer: 59919385325) 
EMDR-therapeut, ACT-therapeut, neuropsycholoog
Levert generalistische basis-ggz

Dhr. drs. A.G. Wolters
Klinisch Psycholoog (BIG-nummer: 9048639225)
Psychotherapeut (BIG-nummer: 49048639216)
Levert specialistische ggz / psychotherapie

Kwaliteitsstatuut

Alle psychologen beschikken over een goedgekeurd en actueel Kwaliteitsstatuut, dat op aanvraag wordt verstrekt. Indien u dit wenst te ontvangen en/of in te zien, kunt u dit kenbaar maken bij uw psycholoog.